Deixalleria municipalDeixalleria municipal

Deixalleria municipal

Deixalleria municipal

La deixalleria municipal de l'Ampolla, ubicada al costat del Camp de Futbol, pot ser utilitzada pels ciutadans en general, i també pels comerços, oficines i serveis, els quals tenen el servei del “Porta a Porta”, és a dir, els hi passen a recollir pels seus establiments els residus.

La deixalleria municipal de l'Ampolla, ubicada al costat del Camp de Futbol, pot ser utilitzada pels ciutadans en general, i també pels comerços, oficines i serveis, els quals tenen el servei del “Porta a Porta”, és a dir, els hi passen a recollir pels seus establiments els residus.

Què es pot portar?

 • Residus municipals especials (pneumàtics, fluorescents i làmpades de vapor de mercuri, bateries, dissolvents, pintures i vernissos, piles, electrodomèstics que continguin substàncies perilloses, olis minerals usats).
 • Residus municipals ordinaris (paper i cartró, vidre, envasos lleugers, plàstics, ferralla i metalls, tèxtils, olis vegetals usats).
 • Residus municipals voluminosos (mobles i altres, electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses, ferralla electrònica com ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics...).
 • Altres residus municipals (fustes, restes de poda o jardineria, runes i restes de la construcció d'obres menors).

Quins materials no estan acceptats?

 • Materials barrejats
 • Matèria orgànica (excepte restes de pa sec)
 • Residus industrials en grans quantitats o provinents del procés productiu, que han de ser gestionats a través de gestors privats autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya.
 • Materials explosius
 • Residus radioactius
 • Residus sanitaris

Horaris

 • Horari d'hivern (del 15 d'octubre al 15 d'abril): Dilluns de 15.30 a 18.30 h. Dilluns de 15:30 a 18:30 h. De dimarts a divendres de 9 a 13.30 h i de 15.30 a 19 h. Dissabtes de 9 a 14 h.
 • Horari: Dilluns de 16 a 19.30 h. De dimarts a divendres de 9 a 13.30 h i de 16 a 19.30 h. Dissabtes de 9 a 13.30 h.