Escola MediterraniEscola Mediterrani

Escola Mediterrani

Escola Mediterrani

El Col·legi Mediterrani és una escola pública del Departament d'Ensenyament, arrelada i compromesa amb l'entorn, on la coeducació és fonamental. L'escola fomenta els aprenentatges significatius i funcionals basant-se en models constructivistes i educa en una metodologia activa i diversificada, considerant la competència comunicativa lingüística com a base de tots els aprenentatges. El col·legi disposa de menjador escolar, d'acollida matinal i de migdia i impulsa la redacció i edició de la revista escola La Gavina i d'un bloc divulgatiu.

A més, també organitza activitats culturals trimestrals, exposicions trimestrals al vestíbul de l'escola, així com un seguit d'activitats durant la Setmana Cultural, que té lloc en el marc de la Diada de Sant Jordi.

Més informació