ConveniosConvenios

Convenios

Convenios

IdentificadorFecha firmaTítulo del convenioOrganismos firmantesMás información
2022/11/2969Conveni de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament de l'Ampolla i l'Associació Progat l'Ampolla.Ajuntament de l'Ampolla
2021/11/4025Conveni entre l'Ajuntament de l'Ampolla i un particular per a la concessió directa d'una subvenció per a la impressió, la promoció i la difusió cultural.Ajuntament de l'Ampolla
2021/11/4006Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de l'Ampolla i el Club de Futbol l'Ampolla.Ajuntament de l'Ampolla
2021/11/3874Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de l'Ampolla i la Creu Roja a l'Ampolla per a la cessió d'un habitatge al carrer Banys, 2, entresol, de l'Ampolla, per ubicar-hi el punt de proximitat de la Creu Roja en aquella població i d'un local-magatzem a la parcel·la 2.7 al polígon 1 del PP 12.Ajuntament de l'Ampolla
2021/11/3678Acord de col·laboració entre l'Ajuntament de l'Ampolla i la Cambra Oficial de Comerç, lndústria i Navegació de Tortosa per a la dinamització empresarial del municipi.Ajuntament de l'Ampolla
2020/11/0621Conveni de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament de l'Ampolla i l'associació Progat l'AmpollaAjuntament de l'Ampolla
2018/5/0238Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de l'Ampolla i l'empresa pública Sistema d'Emergències Mèdiques SAAjuntament de l'Ampolla
2018/11/2454Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de l'Ampolla i l'Associació Ornitològica Picampall de les Terres de l'EbreAjuntament de l'Ampolla
2017/11/0454Conveni entre l'Ajuntament de l'Ampolla i 'Gestión y Técnicas del Agua SA' per a l'aplicació de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energèticaAjuntament de l'Ampolla
2017/11/0450Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de l'Ampolla i Formació i Treball, Empresa d'Inserció SLU pel desenvolupament del 'Projecte Integral de Recollida, Selecció i Valorització de roba usada del municipi'Ajuntament de l'Ampolla
¿Quieres consultar más información sobre las convenios? Accede al portal de Presidencia y explora todos los datos. Más información en éste enlace.