Decrets d'alcaldiaDecrets d'alcaldia

Decrets d'alcaldia

Decrets d'alcaldia

Les resolucions o decrets d'alcaldia són actes administratius unilaterals que adopta la figura de l'alcalde en l'exercici de les seves funcions.
AnyDescripcióDocument
2018Decrets 4rt trimestre
2019Decrets 2on trimestre
2019Decrets 3er trimestre
2019Decrets 4rt trimestre
2020Decrets 1er trimestre
2020Decrets 2on trimestre
2020Decrets 3er trimestre
2020Decrets 4rt trimestre
2021Decrets 1er i 2on trimestre