Pagament de tributs, multes i recaptació executivaPagament de tributs, multes i recaptació executiva

Pagament de tributs, multes i recaptació executiva

Pagament de tributs en línia

Es pot fer el pagament en línia dels diferents tributs municipals des d'aquesta pàgina, o des del web de les nostres entitats bancàries col·laboradores.

Les úniques dades que es necessiten són: EMISSORA (XXX.XXX), IDENTIFICACIÓ, REFERÈNCIA i IMPORT, i que es troben en el tríptic o document de liquidació emès per l'Ajuntament de l'Ampolla.

Formes de pagament

Pagament de tributs en línia
common:
common:
Si no disposa de la informació necessària o té algun dubte, pot contactar amb el departament de Recaptació al telèfon 977 460 018 de les 09:00h fins les 14:00h.

Pagament de multes en línia

Formes de pagament

Pagament de tributs en línia
common:
common:
Si no disposa de la informació necessària o té algun dubte, pot contactar amb el departament de Recaptació al telèfon 977 460 018 de les 09:00h fins les 14:00h.

Pagament de recaptació executiva en línia

Formes de pagament

Pagament de tributs en línia
common:
common:
Si no disposa de la informació necessària o té algun dubte, pot contactar amb el departament de Recaptació al telèfon 977 460 018 de les 09:00h fins les 14:00h.