Informació pressupostàriaInformació pressupostària

Informació pressupostària

Pressupost

Pressupost 2021

Despeses per programa

Àrea de despesaImportPer persona
1 - Serveis públics bàsics3.476.007,58 €1060,73 €
2 - Actuacions de protecció i promoció social266.750,00 €81,40 €
3 - Producció de béns públics de caràcter preferent876.484,71 €267,47 €
4 - Actuacions de caràcter econòmic721.700,00 €220,23 €
9 - Actuacions de caràcter general901.680,59 €275,15 €
Total6.242.622,98 €1904,98 €
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.

Ingressos: classificació econòmica

CapítolImportPer persona
1 - Impostos directes2.726.619,77 €832,05 €
1 - Impostos indirectes40.000,00 €12,21 €
3 - Taxes, preus públics i altres ingressos1.698.773,28 €518,39 €
4 - Transferències corrents1.151.166,68 €351,29 €
5 - Ingressos patrimonials68.100,00 €20,78 €
7 - Transferències de capital557.963,25 €170,27 €
Total6.242.622,98 €1904,98 €
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.

Liquidació del pressupost 2020

Despeses per programa

Àrea de despesaImportPer persona
0 - Deute públic1.045.580,97 €326,23 €
1 - Serveis públics bàsics3.226.910,53 €1006,84 €
2 - Actuacions de protecció i promoció social211.092,52 €65,86 €
3 - Producció de béns públics de caràcter preferent720.684,29 €224,86 €
4 - Actuacions de caràcter econòmic635.129,97 €198,17 €
9 - Actuacions de caràcter general701.815,68 €218,98 €
Total6.541.213,96 €2040,94 €
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.

Ingressos: classificació econòmica

CapítolImportPer persona
1 - Impostos directes2.746.804,36 €857,04 €
2 - Impostos indirectes43.763,13 €13,65 €
3 - Taxes, preus públics i altres ingressos1.494.091,01 €466,18 €
4 - Transferències corrents1.125.869,81 €351,29 €
5 - Ingressos patrimonials54.332,78 €16,95 €
7 - Transferències de capital326.471,68 €101,86 €
8 - Actius financers23.000,00 €7,18 €
Total5.814.332,77 €1814,14 €
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.

Compte general

Per consultar l'expedient del Compte General que reflecteix la situació econòmica, patrimonial i financera de l'ens fes clic a l'enllaç i podràs accedir al web de la Sindicatura de Comptes.

Modificació de pressupostos

ResumData de publicacióEnllaç
Pressupost i plantilla per a l'any 2024
Pressupost i plantilla per a l'any 2023
Pressupost i plantilla per a l'any 2022
Pressupost i plantilla per a l'any 2021
Pressupost i plantilla per a l'any 2020
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.

Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària

AnyCompliment objectiusImport balanç no financerRemissió de la informacióData de la remissió
2022Capacitat de finançament343.168,21 €
2021Necessitat de finançament-97.194,32 €
2020Capacitat de finançament311.834,24 €
2019No compleix-862.880,26 €
2018No compleix-407.692,60 €
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.

Gestió econòmica

Endeutament

AnyDeute viu
20220,00 €
20210,00 €
20200,00 €
20191.038.715,00 €
20181.191.318,00 €
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.

Termini de pagament a proveïdors

Rati d'operacions pagadesImport pagaments realitzatsRati d'operacions pendents de pagamentImport de pagaments pendentsDiesData de tancament
23945.338,00 €27207.654,00 €24
18797.097,00 €61146.772,00 €25
15635.728,00 €32192.107,00 €19
23698.063,00 €24171.878,00 €23
141.107.376,00 €4667.730,00 €16
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.

Cost efectiu dels serveis

AnyDescripció del serveiTipus gestióCost efectiu
2020Alumbrado públicoGestión directa por la entidad local240.275,06 €
2020CementerioGestión directa por la entidad local15.041,18 €
2020Recogida de residuosGestión consorciada + otra forma de gestión (*)110.805,26 €
2020Limpieza viariaGestión directa por la entidad local112.202,83 €
2020Abastecimiento domiciliario de agua potableGestión indirecta interesada, compartiendo la entidad local y el empresario los resultados de explotación en la proporción fijada en el contrato0,00 €
2020AlcantarilladoGestión indirecta interesada, compartiendo la entidad local y el empresario los resultados de explotación en la proporción fijada en el contrato0,00 €
2020Acceso a los núcleos de poblaciónGestión directa por la entidad local229.550,72 €
2020Pavimentación de las vías públicasGestión directa por la entidad local163.343,03 €
2020Parque públicoGestión directa por la entidad local289.153,29 €
2020Biblioteca públicaGestión directa por la entidad local0,00 €
La font de les dades mostrada pertany a la publicació oficial del MINHAP i els textos estan disponibles únicament amb castellà.
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.

Calendari fiscal i pagament de tributs

TributData iniciData fi
Impost activitats econòmiques01/10/202115/12/2021
Impost béns immobles de naturalesa rústica01/10/202115/12/2021
Preu públic recollida escombraries comercials15/06/202130/09/2021
Taxa entrada de vehicles (guals)15/06/202130/09/2021
Taxa conservació cementiri15/06/202130/09/2021
Taxa recollida escombraries domèstiques15/06/202130/09/2021
Impost béns immobles de característiques especials15/06/202130/09/2021
Impost béns immobles de naturalesa urbana15/06/202130/09/2021
Impost vehicles de tracció mecànica15/03/202131/05/2021
Descarrega el Decret d'Alcaldia amb l'aprovació del Calendari fiscal del 2023 al següent enllaç.

Pla econòmic financer

Per consultar el pla econòmic-financer 2019-2020 fes clic al següent enllaç .