Organigrama PolíticOrganigrama Polític

Organigrama Polític

Esquema organigrama polític

Alcalde de l'Ampolla

Sr. Francesc Arasa Pascual

Àrea de governació, via pública i instal·lacions

Sr. José Luís Pitarque Balagué

Àrea de territori, sostenibilitat i projecció cultural i turística

Sr. Meritxell Faiges Albiol

Àrea de cohesió social, cultura i comunicació

Srta. Gemma Caballé Fabra

Àrea de comerç i serveis municipals

Sra. Geno Cabrera González

Àrea de festes, esports i medi rural

Sr. Lluís Cabrera Roch

Àrea d'hisenda i impuls industrial

Sr. Rafel Tomàs Royo

Consulta resolució creació de les àrees de gestió del govern municipal i delegacions de facultats de l'alcaldia a les diferents àrees fent clic aquí.