Plans de Govern

Plans de Govern

Plans i programes destacats sobre les polítiques públiques

Plans i programes destacats sobre les polítiques públiques

Data de publicacióDescripcióDocument
31/08/2022Declaració Institucional de la Promoció i la Cultura Ètica
31/08/2022Pla Mesures Antifrau de l'Ajuntament de l'Ampolla
11/03/2021Pla Local de Joventut 2021-2024
01/02/2018Pla Local de Joventut 2017-2019