Drets dels ciutadansDrets dels ciutadans

Drets dels ciutadans

Drets de les persones en matèria de protecció de dades.

Drets dels ciutadans

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) introdueix nous drets per a les persones afectades, com el dret a l'oblit, que es vincula al dret de cancel·lació, el dret a la portabilitat o el dret a la limitació del tractament.

Accés

Permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre el tractament de les seves dades personals de forma gratuïta.

Rectificació

Dret per garantir la certesa de la informació tractada. Permet corregir i modificar les dades inexactes o incompletes.

Portabilitat

Complement del dret d'accés. Permet obtenir les dades proporcionades a una organització o a transmetre-les de forma directa a una altra entitat.

Supressió - Dret a l'oblit

És la manifestació dels drets de cancel·lació i oposició aplicats als cercadors d'internet. Permet impedir la difusió de dades personals a través d'internet si no es compleixen certs requisits.

Limitació

Dret a suspendre les operacions del tractament de les dades personals de l'interessat.

Oposició

Dret per exigir el cessament o que no es dugui a terme el tractament de les dades de l'interessat.